Verdisynlighet av eventer i Oslo

EIC-web-banner-1024x410_2.jpg
 
 

Å vise verdien av eventer for Oslo er viktig for politisk velvilje, tilrettelegging og involvering. Et tydeligere bilde av alt klyngemedlemmene leverer av verdi til Oslo vil bidra til en større stolthet for alle involverte. I dag blir mye oppmerksomheten rettet mot fyll, vold og støy. Vi ønsker å løfte frem og synliggjøre de positive ringvirkningene av eventer (festivaler, konferanser, sportsarrangementer, konsterer, mm.) 

Visit Oslo har gjennom samarbeid og som del av Europeen Cities Marketing og Oxford Economics kjøpt tilgang til EIC - Event Impact Calculator. En ringvirkningskalkulator for bruk til planlegging og rapportering av verdibidrag av eventer. Arena Oslo har muligheten til å bruke denne kalkulatoren til verdisynlighetsanalyser for klyngens medlemmer.

For å teste verdien av kalkulatoren og for å vise dere hva den kan gi, inviterer vi alle til å fylle ut passende skjema. Arena Oslo vil kjøre dataen gjennom kalkulatoren og generere rapporter.
Viktig: Ingen individuelle analyser vil deles med andre enn organisasjonen som sender inn dataen.

Dere vil få

  • Dere som sender inn vil få en ringvirkningsanalyse til eget bruk og rapportering.

  • Kunnskap om grunnlag som kan vedlegges ved eventuelle fremtidige søknader eller innvolvering av eventuelle partnere.

Arena Oslo

  • Arena Oslo ønsker å akkumulere data til en felles rapport som kan deles. (Arena Oslo medlemmers verdibidrag til Oslo by)

  • Arena Oslo vil bygge case for å se om det kan utvikles automatiserte måter å samle inn den samme dataen.

  • Arena Oslo ønsker å fokusere på det fantastiske bidraget dere leverer til Oslo og utviklingen av byen vår.


Arena Oslo har startet prosjekt med Ticketmaster angående muligheten for å automatisere rapporter for deres kunder i fase 2. I fase 1 trenger vi å bygge en god case, teste hvilken verdi kalkulatoren kan gi og hvilken nytte vi kan få ut av dataen.

Håper dere ser på dette som en mulighet og velger å levere inn tallgrunnlaget for deres event. Velg passende skjema og send inn til arenaoslo@arenaoslo.no

Ta gjerne kontakt ved spørmål:

Presentasjon for oppbygging og metode her
EIC Frequently Asked Questions her

Last ned skjema for ditt type arrangement