Klyngens strategier

Prosjektet skal sikre økt innovasjon, eksport og samarbeid mellom reiseliv og kreativ næring i Oslo. Det skal skje gjennom privat/offentlig innovasjonssamarbeid om smarte eventløsninger. 

Vekst skal komme gjennom eksport, innovasjon og samarbeid mellom klyngens partnere, bedre rammebetingelser og innsikt fra forskning og samarbeid med andre klynger nasjonalt, og internasjonalt. Oslo sine arrangementer skal være bærekraftige; miljømessige, sosiokulturelle, og økonomisk 

Besøksnæringene vil gjennom økt verdiskapning, sysselsetting og integrering bidra til omstilling og fornyelse. 

Veien til måloppnåelse skal materalieres ut i fra 4 strategier:

 
Solsiden_VisitOslo_Thomas_Johannessen.jpg

Internasjonalisering og eksport

Vi skal løfte Oslos arrangementer ut i verden ved å kombinere en spydspisstrategi innefor hvert segement og en smart distribusjonsstrategi for relevant marked.

MusicFestival_VisitOslo_Sadan-Ekdemir.jpg

Rammebetingelser og infrastruktur

Vi skal identifisere viktige flaskehalser for utviklingen av Oslo som en by arena og gjennom privat-offentlig innovasjonssamarbeid, digitalisere og forenkle viktige prosesser som forbedrer rammebetingelsene for arrangmentsvirksomhet i Oslo.

Holmenkollen2_VisitOslo_Thomas_Johannessen.jpg

Forskning og innovasjon

Arena Oslo skal fungere som felles forsknings- og utviklingsavdeling for klyngens aktører og for samfunnet generelt. Vi vil sørge for at alle viktige løsninger som har stor samfunnsnytte vil bli spredt ut over klyngens aktører også.

Barcode2_VisitOslo_Thomas_Johannessen.jpg

Arenautvikling

Vi skal utvikle samhandlingsarenaer, nettverk og kompetanse i og mellom partnerne i arenaklyngen, vi er og arbeider som en næringsklynge, men vil også arbeide med eksterne aktører og berørte i alle ledd av verdikjedene.

 

Klyngens oppgaver

Arena Oslo er en medlemsbasert stiftelse etablert 12. desember 2017 med eneste formål å realisere Arena Prosjektet, Arena Oslo — the smart event city, på vegne av medlemmene og eieren.

Arena Oslo består ved oppstart av totalt 46 partnere likestilte, som alle har signert en forpliktende avtale om deltakelse i klyngen. Arena Oslo er en «Arena»-klynge og del av Norwegian Cluster of Expertise-programmet. Klyngen mottar grunnfinansiering fra SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Stiftelsen står helt fritt og er en uavhengig ny organisasjon.

Alle klyngens oppgaver er beskrevet i Arena Oslo-klyngens søknad.

 
demografi.png