Oslo Kommunes arrangementsstrategi

Oslo Kommunes nye sjenkevedtekter — kommer

Oslo Kommunes merkevarestrategi — kommer

Oslo Kommune — EGC


Ny arrangementstrategi for Oslo legges frem i dag.

I dag har byrådet behandlet en egen arrangementstrategi for Oslo. Byråden vet det er stort behov for at kommunen legger bedre til rette, og det har vært en lang prosess med innspill og dialog med arrangører i Oslo. Tusen takk for alle innspill. Vedlagt er byrådets forslag til strategi som nå sendes til bystyret for videre politisk behandling.

Arrangementer er viktige for byens identitet, for innbyggerne og for besøkende. Det er de viktigste felleskapsarenaene, og det som skaper liv i byen. De siste årene har vi sett en vekst i aktiviteten og det er stor oppfinnsomhet bland byens kulturentrepenører og andre arrangører rundt hvordan man kan bruke byen på nye måter.

Når Oslo vil legge bedre til rette for arrangørene handler det om bedre tilbud til publikum, men også om å legge til rette for en kulturnæringsbransje i vekst. Arrangørene spiller en viktig rolle i å utvikle byen, skape bolyst og tilhørighet, og profilere Oslo by. 

Den første arrangementsstrategien for Oslo vil løfte arrangement som fagområde i kommunen. Konkrete tiltak er blant annet:

  • opprette en arrangementsenhet som en frivillig veiledningstjeneste for arrangørene

  • finne løsning for elektronisk arrangementsportal, det skal bli lettere å orientere om blant annet tillatelser og bruk av arenaer

  • utarbeide krav og kriterier som kan stilles til arrangørene for utleie, tilskudd og tilrettelegging.

  • stimulere til bærekraftige og miljøvennlige arrangementer med tilskudd som bidrar til «grønne arrangementer».

  • begynne arbeidet med behov knyttet til investeringer i kommunal infrastruktur som strømpunkter, kildesortering, sykkelstativ, toaletter ved kommunale arenaer både innendørs og utendørs.

På vegne av Rina Mariann Hansen, Byråd for kultur, idrett og frivillighet

 


Vi hører gjerne fra deg!

Arrangementstrategien er lagt frem, men er ikke en steintavle. Arena Oslo spiller en aktiv rolle som sparringspartner for Oslo kommune når det gjelder arrangmentsatsning i Oslo. Dersom du har kommentarer, noe du misliker eller savner i strategien setter vi pris på at du melder tilbake til Arena Oslo her. Da kan vi samkjøre tilbakemeldinger til kommunen. Bedre å ta møtet på Rådhuset enn i media. Tusen takk!

Tilbakemeldingen går kun til Arena Oslo.
Ingen personopplysninger vil bli knyttet til tilbakemeldingene.