OM ARENA OSLO

 Arena Oslo er en medlemsbasert stiftelse etablert 12. desember 2017 med eneste formål å realisere Arena Prosjektet, Arena Oslo — the smart event city, på vegne av medlemmene og eieren.

Arena Oslo består ved oppstart av totalt 38 partnere likestilte, som alle har signert en forpliktende avtale om deltakelse i klyngen. 31 nærings- og kulturorganisasjoner, seks FOU partnere og Oslo kommune (Partneroversikt (hyperlenke)). Styringsgruppen og klyngeledelsen er den drivende kraften i klyngen. Partnerene sin innsats og engasjement er likevel helt avgjørende for realisering og gjennomføring av oppdraget til Arena Oslo 

Arena Oslo er en «Arena»-klynge og del av Norwegian Cluster of Expertice-programmet. Klyngen mottar grunnfinansiering fra SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. 

Stiftelsen står helt fritt og er en uavhengig ny organisasjon.

 
 

 

Søknad

Vi ønsker å legge ut hele vår søknad her, slik at alle kan se hva vi skal jobbe med i Arena Oslo-klyngen, samt hvordan vi skal jobbe med det og hvem som har vært involvert i å utvikle klyngen før oppstart.

Vi håper at å se hele søknaden vil være inspirerende for andre som ønsker å søke klyngestatus hos Innovasjon Norge.

 
Screen+Shot+2018-02-19+at+14.15.58.png
 

 

Klyngeledelse

Daglig leder Arena Oslo: 
Tormod Johan Løken Olsen
tormod@arenaoslo.no
+47 90 11 50 59
 

Strategisk og kreativ rådgiver:
Einar Kleppe Holthe — Natural State
 

 

Styret

Styreleder
Kristin Vestgren Sæterøy — daglig leder, Holmenkollen Skifestival

Medlemmer
Christian Lunde — adm. dir. i VisitOSLO AS
Heidi Nybrenna — leder salg reiseliv, NSB
Ina Wille — Salgssjef Storkunder, Furset-gruppen
Anne-Britt Gran — professor, leder ved Centre for Creative Industries, Handelshøyskolen BI
Claes Olsen — ØYA Festivalen medgründer og booking ansvarlig

 

 

 
Prosjekt-og klyngeledelse

Prosjekt-og klyngeledelse