Ressursgruppe – Eldreinssats i frivilligheten

resilient-seniorsx968.jpg

“Eldre som jobber frivillig har bedre psykisk og fysisk helse enn andre eldre.”

Viser en britisk studie som gikk fra 1996 til 2008, og fulgte 5000 husholdninger. Les mer på artikkelen til forskning.no.


Vi kan annonsere at Arena Oslo har blitt spurt og takket ja til deltakelse i ressursgruppen for eldreinnsats i frivlligheten. Prosjektet er en ny satsning i regi av Oslo Kommune.

I ressursgruppen sitter fagpersoner fra byrådsavdelinger, etater, bydeler, nøkkelpersoner fra organisasjoner og sammenslutninger som sentralt eldreråd, rådet for innvandrerorganisasjoner og aksjonsgrupper etc.

Mål og innretning på prosjektet:

Det 3-årige pilotprosjektet skal legge til rette for at langt flere eldre inviteres til å være frivillige gjennom nyskapende partnerskap med frivillige organisasjoner.

Satsingen bygger opp om byrådets mål om at Oslo skal være en aldersvennlig by det er godt å bli gammel i. Eldre er en viktig kraft for frivilligheten, samtidig er det for mange som ikke deltar. En av de største barrierene mot å gjøre frivillig arbeid er å stå utenfor sosiale nettverk som inviterer inn til frivillighet.

Oppgavene som er skissert for prosjektet kan brytes ned til tre hovedinnsatser:

• Kartlegging og medvirkning

• Utvikling og uttesting av pilottiltak i samarbeid med frivillige organisasjoner og tjenester

• Koordinering og kommunikasjon

«Dugnad for deltakelse».

Det har som mål å øke frivillig innsats og deltakelse blant eldre innbyggere over 60 år i Oslo. Det er satt av 750 000 kroner til formålet som en prøveordning i 2019. Søknadsfristen er 1. september. Les mer om tilskuddet her. Les mer om tilskudd til rekruttering av eldre til frivillighet

Les mer om hele prosjektet: her

//Tekst: Tormod J. Løken & Amanda M. Lie
//Bilde: Shutterstock