Big Data - Smarte Eventer - Smart by 

Eventer som konserter, kongresser, festivaler og sportsarrangementer er viktige produsenter av “grunner for å reise” – grunner for å komme til Oslo/destinasjonen. I en stadig mindre verden er det stadig viktigere å gi deltakere på eventene bedre opplevelser. Verdiøkning gjennom samspill med destinasjon er også en stadig viktigere del av opplevelsen. Oslo er en by med sterk utvikling, vekst og endring. «Bilfritt byliv», Hovinbyen og Kabelgata osv. Eventer representerer gode testarenaer – arenaer der en kan tilegne seg kunnskap og hente svar.

Big data-analyse frembringer verdifull innsikt i hvordan arrangører kan heve kundeopplevelsen og optimalisere samarbeidet med kommersielle partnere, samt bedre samspillet mellom event og destinasjon.

Big data vil gi verdifull innsikt når det gjelder mobilitet og "visitor management" for arrangørene.

Piloten: By:Larm

By:Larm var rammen for pilotprosjektet. By:Larm er satt sammen av et bransjeseminar på dagtid og en publikumsfestival på kveldstid. Festivalen på kvelden er spredd ut over flere lokasjoner i Oslo. I piloten har det vært vikitg å sette sammen et team av de viktigste aktørene til å gjennomføre en god pilot. Med høyskolen Kristiania som akademisk ressurs, Fluxloop på lokasjonsdata og data infrastruktur, Green Copper som app-leverandør, har vi et sterkt team og de beste forutsetningene for å tilegne god innsikt og et godt grunnlag for utformingen av et hovedprosjekt.

Kongress: Nor - Shipping 

Etter piloten gikk prosjektet direkte over i en fase der Nor-Shipping og kongress ble fokus. Nor-Shipping er et mega-event der det kommer mange tilreisende til Oslo - men vi vet ikke så mye om dem og hvordan de bruker Oslo i forbindelse med oppholdet sitt. 

Festival: ØYA-Festivalen

Med erfaringer fra By:Larm sto ØYA-festivalen for tur. Med flere aktører, økte målinger, tilgang på mer data vil det bli veldig spennende å se hva vi kan finne ut av. Analysen er akkurat i gang.

Vi gleder oss til å dele funnene med dere.

//Tekst: Tormod J. Løken & Amanda M. Lie