Finansieringsordninger

you-x-ventures-1439463-unsplash.jpg

Hei medlemmer av Arena Oslo – The Smart Event City

Ideer skal ikke ligge i en skuff, du bør få liv og gi næringsutbytte og begeistring. I dette brevet finner dere en oversikt over finansieringstilbud som er tilgjengelig for dere å søke på. Se gjennom de ulike tilbudene og vurder om dere har ideer som trenger/fortjener finansiering. Som dere ser er det nå to finansieringsutlysninger som går direkte på kreative næringer og reiseliv - det er oss!

Ta kontakt med Tormod eller Einar om dere vil diskutere ideer, sparre om koblinger med andre medlemmer, struktur av søknader eller andre bidrag. Vi gleder oss til høre om prosjektene deres!

Finansieringstilbudene

Innovasjonsrammen – Tidligfase innovasjonssamarbeid mellom klyngebedrifter 
Formålet med Innovasjonsrammen er å stimulere SMB i klynger til å samarbeide om innovasjonsprosjekter i en tidlig fase. NB! Det er klynger som er tatt opp i Norwegian Innovation Clusters-programmet, samt operative klynger med NCE-status som kan benytte ordningen. Frist for innmelding av bedriftsprosjekter er 03.05.2019. Les mer her 

Omstillingsmotor – Digitalt kompetanseløft  
“Klyngene som omstillingsmotor” videreføres i 2019 under navnet “Digitalt kompetanseløft”. Små- og mellomstore bedrifter som benytter Digitalt kompetanseløft kan nå få en finansiell støtte på inntil 50% (tidligere var det maksimalt 35%). Det er også utviklet et nytt tilbud til klynger, bedriftsnettverk og andre bedriftsgrupperinger. Les mer herLes mer om hele ordningen her 

Nettverk for kreative næringer og reiseliv
Det er to egne utlysninger rettet mot nettverk for kreative næringer; forprosjekt for bedriftsnettverk og klynger. Kreative næringer omfatter næringsvirksomhet basert på fremstilling av kulturelle uttrykk som arkitektur, dataspill, design, film, litteratur, musikk og utøvende kunst. 

Forprosjekt bedriftsnettverk, øremerket kreativ næring og reiseliv
Innovasjon Norge tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske samarbeid med langsiktig perspektiv, for utvikling av nye markedsmuligheter i samarbeid med andre bedrifter. Forprosjektet bedriftsnettverk omfatter utvikling av en felles strategi og forretningsplan for hovedprosjekt. Merk! Første søknadsfrist er 2. mai 2019 (neste mulighet er 2. oktober 2019). Les mer her 

Forprosjekt klynger, øremerket kreativ næring og reiseliv
Innovasjon Norge tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger. Forprosjektet klynger har som mål å legge grunnlag for det videre samarbeidet og avklare avtaler, strategi og målsetning. For denne ordningen er det løpende søknadsfrist. Et forprosjekt løper typisk over en periode på mellom seks til tolv måneder. Les mer her