Innovasjon og samarbeid – Seminar og workshop

IMG_98752.jpg

Torsdag 17. Januar holdt Arena Oslo sin tredje klyngesamling på Ullevaal Stadion.

– Seminar og workshop om støtte, tilskuddsordninger og samarbeid for økt innovasjon.

Arena Oslo er en klynge med formål å drive frem innovative løsninger for reiseliv- og eventnæring i Oslo.
Klyngen består av mange fantastiske medlemmer som gjør mye bra. Mange har gode ideer til utvikling og innovasjon, men har verken tid, ressurser eller kompetanse til å søke om midler til utvikling og igangsetting.

Flere av støtte- og tilskuddsordningene som finnes pr. i dag er til for å stimulere til økt innovasjon, digital omstilling og økt samarbeid.

I tillegg er mange av ordningene til for klynger og klyngemedlemmer. Flere verdsetter privat offentlige samarbeid og flere ordninger krever FoU samarbeid (dere er FoU eller i klynge med flere FoU institusjoner). Det ligger derfor tilrette at klyngemedlemmer har en god mulighet til å søke og få midler.

Med økt fokus på samarbeid innad i klyngen har vi troen på at flere kan få de midlene som trengs til å få fart på de gode ideene!

Vårt mål med denne workshopen var å bidra til mer samarbeid innad i klyngen, samt kompetanseheving rundt tilskudds- og støtteordninger generelt.

IMG_9861.jpg
IMG_9866.jpg
IMG_9886.jpg

Takk til Ullevaal Stadion for lokasjon og oppverting. Og takk til Forskningsrådet og Innovasjon Norge som snakket om ulike muligheter, tips og råd.

Og til slutt, takk til medlemmene for oppmøte og innsats!


//Foto og tekst: Amanda Lie