Bærekraft, Buzz eller vitalt - seminar og workshop

IMG_9766.JPG

Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019, og prosjektleder Anita Trosdahl presenterte Oslos planer for miljøhovedstadsåret 2019, hvordan man gjennom året ønsker å skape konkrete og langsiktige verdier for Oslo, i tillegg til å fortelle om hvordan alle Oslos næringslivsaktører kan bli med og en del av denne markeringen.

Videre fikk vi en innføring i den sirkulære økonomien, ledet av Cathrine Barth, leder for Circular Norway bevegelsen, og hvordan en sirkulær forståelse av ressurser og økonomi er en viktig del av det grønne skiftet som hele Norges økonomi skal inn i.

Linnéa Svensson fra Greener Events ga oss et innblikk i arbeidet som er gjort med bærekraft i arrangementer i Norge og hvem som er best case, i tillegg til å legge fram hvorfor er miljøsertifisering viktig og nyttig. Hun presenterte videre et kort overblikk over ulike relevante sertifiseringer, samt styrker og svakheter rundt disse.

Avslutningsvis ble det holdt en workshop der vi drøftet problemstillinger relevante for klyngen.

//Skrevet av Stian Olsen
//Bilder av Amanda M. Lie