Finansieringsordninger

you-x-ventures-1439463-unsplash.jpg

Hei medlemmer av Arena Oslo – The Smart Event City

Ideer skal ikke ligge i en skuff, du bør få liv og gi næringsutbytte og begeistring. I dette brevet finner dere en oversikt over finansieringstilbud som er tilgjengelig for dere å søke på. Se gjennom de ulike tilbudene og vurder om dere har ideer som trenger/fortjener finansiering. Som dere ser er det nå to finansieringsutlysninger som går direkte på kreative næringer og reiseliv - det er oss!

Ta kontakt med Tormod eller Einar om dere vil diskutere ideer, sparre om koblinger med andre medlemmer, struktur av søknader eller andre bidrag. Vi gleder oss til høre om prosjektene deres!

Finansieringstilbudene

Innovasjonsrammen – Tidligfase innovasjonssamarbeid mellom klyngebedrifter 
Formålet med Innovasjonsrammen er å stimulere SMB i klynger til å samarbeide om innovasjonsprosjekter i en tidlig fase. NB! Det er klynger som er tatt opp i Norwegian Innovation Clusters-programmet, samt operative klynger med NCE-status som kan benytte ordningen. Frist for innmelding av bedriftsprosjekter er 03.05.2019. Les mer her 

Omstillingsmotor – Digitalt kompetanseløft  
“Klyngene som omstillingsmotor” videreføres i 2019 under navnet “Digitalt kompetanseløft”. Små- og mellomstore bedrifter som benytter Digitalt kompetanseløft kan nå få en finansiell støtte på inntil 50% (tidligere var det maksimalt 35%). Det er også utviklet et nytt tilbud til klynger, bedriftsnettverk og andre bedriftsgrupperinger. Les mer herLes mer om hele ordningen her 

Nettverk for kreative næringer og reiseliv
Det er to egne utlysninger rettet mot nettverk for kreative næringer; forprosjekt for bedriftsnettverk og klynger. Kreative næringer omfatter næringsvirksomhet basert på fremstilling av kulturelle uttrykk som arkitektur, dataspill, design, film, litteratur, musikk og utøvende kunst. 

Forprosjekt bedriftsnettverk, øremerket kreativ næring og reiseliv
Innovasjon Norge tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske samarbeid med langsiktig perspektiv, for utvikling av nye markedsmuligheter i samarbeid med andre bedrifter. Forprosjektet bedriftsnettverk omfatter utvikling av en felles strategi og forretningsplan for hovedprosjekt. Merk! Første søknadsfrist er 2. mai 2019 (neste mulighet er 2. oktober 2019). Les mer her 

Forprosjekt klynger, øremerket kreativ næring og reiseliv
Innovasjon Norge tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger. Forprosjektet klynger har som mål å legge grunnlag for det videre samarbeidet og avklare avtaler, strategi og målsetning. For denne ordningen er det løpende søknadsfrist. Et forprosjekt løper typisk over en periode på mellom seks til tolv måneder. Les mer her  

Innovasjon og samarbeid – Seminar og workshop

IMG_98752.jpg

Torsdag 17. Januar holdt Arena Oslo sin tredje klyngesamling på Ullevaal Stadion.

– Seminar og workshop om støtte, tilskuddsordninger og samarbeid for økt innovasjon.

Arena Oslo er en klynge med formål å drive frem innovative løsninger for reiseliv- og eventnæring i Oslo.
Klyngen består av mange fantastiske medlemmer som gjør mye bra. Mange har gode ideer til utvikling og innovasjon, men har verken tid, ressurser eller kompetanse til å søke om midler til utvikling og igangsetting.

Flere av støtte- og tilskuddsordningene som finnes pr. i dag er til for å stimulere til økt innovasjon, digital omstilling og økt samarbeid.

I tillegg er mange av ordningene til for klynger og klyngemedlemmer. Flere verdsetter privat offentlige samarbeid og flere ordninger krever FoU samarbeid (dere er FoU eller i klynge med flere FoU institusjoner). Det ligger derfor tilrette at klyngemedlemmer har en god mulighet til å søke og få midler.

Med økt fokus på samarbeid innad i klyngen har vi troen på at flere kan få de midlene som trengs til å få fart på de gode ideene!

Vårt mål med denne workshopen var å bidra til mer samarbeid innad i klyngen, samt kompetanseheving rundt tilskudds- og støtteordninger generelt.

IMG_9861.jpg
IMG_9866.jpg
IMG_9886.jpg

Takk til Ullevaal Stadion for lokasjon og oppverting. Og takk til Forskningsrådet og Innovasjon Norge som snakket om ulike muligheter, tips og råd.

Og til slutt, takk til medlemmene for oppmøte og innsats!


//Foto og tekst: Amanda Lie

Bærekraft, Buzz eller vitalt - seminar og workshop

IMG_9766.JPG

Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019, og prosjektleder Anita Trosdahl presenterte Oslos planer for miljøhovedstadsåret 2019, hvordan man gjennom året ønsker å skape konkrete og langsiktige verdier for Oslo, i tillegg til å fortelle om hvordan alle Oslos næringslivsaktører kan bli med og en del av denne markeringen.

Videre fikk vi en innføring i den sirkulære økonomien, ledet av Cathrine Barth, leder for Circular Norway bevegelsen, og hvordan en sirkulær forståelse av ressurser og økonomi er en viktig del av det grønne skiftet som hele Norges økonomi skal inn i.

Linnéa Svensson fra Greener Events ga oss et innblikk i arbeidet som er gjort med bærekraft i arrangementer i Norge og hvem som er best case, i tillegg til å legge fram hvorfor er miljøsertifisering viktig og nyttig. Hun presenterte videre et kort overblikk over ulike relevante sertifiseringer, samt styrker og svakheter rundt disse.

Avslutningsvis ble det holdt en workshop der vi drøftet problemstillinger relevante for klyngen.

//Skrevet av Stian Olsen
//Bilder av Amanda M. Lie

Bærekraftbefaring på Øyafestivalen

Styremedlem for Øyafestivalen, Linn Lunder, viste oss hvordan Øya har rigget seg for å klare å ha en sterk fokus og gjennomføringsevne når det gjelder å ta vare på miljø, samtidig som de leverer en musikkfestival i verdensklasse. Vi fikk også høre fra miljøsjef Cathrine Røsseland hvordan Øya jobber med sin miljøsatsing, samt sett deres miljøstasjon, hvor hvor nærmere 50 tonn søppel håndsorteres i 15 fraksjoner - og matområdet, hvor 70 000 publikummere får servert økologisk, grønnsaksorientert lokalmat.

bærekraftbefaring+øya.JPG

Relevant data seminar og workshop

Hvilke data er trenger vi for å utløse flere midler? Hvilken data gir anvendbar innsikt? Hvilken data gjør at vi kan levere bedre eventer? Hvilken data gjør at vi kan selge flere billetter? Hvilken data trenger vi for å levere bedre kundeopplevelser, og hvilken data trenger Oslo Kommune for å bedre grunnlaget for beslutninger? Dette er blant spørsmålene som ble drøftet i seminaret hvor relevant data var tema.

data+workshop.JPG