Arrangementskontor i Oslo starter opp

Screenshot 2019-08-26 at 14.17.52.png

Realiseringen av arrangmentkontoret til Oslo Kommune er klart og starter opp i oktober. Oppstart av en slik enhet har vært et behov medlemmene i Arena Oslo nedfestet tidlig i søknadsprosessen og har vært med som en del av oppgavene vi skulle være med å løse. Det er nå gledelig og spennende å se at enheten blir realisert. Også gøy å se at arrangmentstrategien som Arena Oslo bidro til å lansere sammen Oslo kommune leverer på et at hovedpunktene bare litt over ett år etter senere!

Håper Arena Oslo og det nye arrangmentkontoret vil få et godt samarbeid. Og ikke minst at kontoret vil være med å løfte kultur, idrett og arrangment i Oslo kommune.

Det nye arrangementkontoret vil ligge under kulturetaten og deler lokaler med dem i Storgata 25, Oslo.

Tre medarbeidere ansatt

Kulturetaten har ansatt tre dyktige og spennende personer med både kulturfaglig bakgrunn og erfaring og kunnskap innenfor både arrangement, forvaltning og service. Sammen skal de sørge for at Oslo blir en enda mer arrangementsvennlig by. Silje Damman Henden, Joakim Ballesteros og Stine Ore utgjør sammen det nye Arrangementskontoret, hvor Stine Ore blir leder.

Arena Oslo ønsker det nye arrangementkontoret velkommen og lykke til.

Les pressemeldingen her.

Les mer om arrangmentstrategien her: Oslo Kommunes arrangementsstrategi.

Bærekraftsbefaring på Øya 2019

DSC_0057.JPG

Da var det duket for årets Øyafestival for 20. gang i år. Og som i fjor, ville vi invitere våre medlemmer til å bli med på befaring “behind the scenes”. Kunnskapsdeling på sitt beste! Øya er Norges mest populære festival av en grunn, og dessverre var det ikke plass til alle som ønsket å være med på befaringen.

Bærekraft

På Øya fikk vi innblikk i alle tiltakene tatt i bruk i Øyas mål mot å bli Europas mest miljøvennlige festival. Det aller første vi fikk se under befaringen var resirkuleringsstasjonen. Her blir alt avfall på festivalen resirkulert av Natur og Ungdom på frivillighet. I tillegg til resirkulering tenker også Øya på måter de kan redusere avfallet på, blant annet tilbyr de utleie av regnponcho fremfor å selge engangsbruks-poncho.

Og som du kanskje har fått med deg, har Øyafestivalen i år introdusert egne gjenbruk-plastikk-kopper. Det fungerer på den måten at første gang du kjøper en drikkevare betaler du 20kr ekstra for koppen, og videre bytter du koppen inn mot en ny drikkevare i en ny ren kopp. Når Øyafestivalen er over, blir disse koppene sendt til et vaskeri slik at de er klare til å brukes igjen av andre festivaler og arrangører. Disse koppene er et godt eksempel på hvordan vi kan redusere søppel drastisk ved intensiver for sirkulære alternativer. Dette fungerer jo fordi enkeltpersoner sparer 20kr for hver gang de leverer tilbake koppen.

Vi ser også tydelig betydningen av bærekraft på festivalen gjennom tung representasjon av Natur og Ungdom, Fretex, Fortum o.l.

Frivillighet

Øyafestivalen har 2600 frivillige årlig. Øyas frivillige får være publikum noen dager av festivalen som en del av betalingen for arbeidet. Festivalen er den største og mest populære i Norge og blir fort utsolgt, så det faller naturlig inn at de også klarer å tiltrekke seg mange som vil arbeide frivillig mot gratisbilletter. Men de frivillige blir også godt ivaretatt med mat- og drikkeservering plus tilrettelegging for en god arbeidskultur.

Initiativet som Arena Oslo tok med å samle noen av medlemmene til en befaring var en stor og nyttig opplevelse for meg som ny i nettverket. Jeg er meget imponert over de verdier som ØYA jobber etter, og over at ledelsen over mange år har klart å implementere nye tiltak til det beste for publikum og miljøet.
— Erik Forgaard, Administrerende Direktør – Ullevaal Stadion
DSC_0088.JPG

Øyafestivalen er et helt eget mini-samfunn  og derfor en flott arena for å teste ulike bærekraftstiltak for å se hva som fungerer og ikke. Vi heier på dere og arbeidet deres mot å kutte utslipp!

Her er noen verktøy til klimakutt og miljøtilpasninger:

Norske Konsertarrangørers miljøtips (kan brukes av hele kulturfeltet)
Plastfri festival, rapport fra Stokkøya Festival
ALBERT (Film og TV) 
Miljøhåndboken (diverse arrangementer)
Veileder for bærekraftige offentlige innkjøp/anbud
Miljøstiftelsen ZEROs sjekkliste for klimaledelse i kommuner

//Tekst: Tormod J. Løken & Amanda M. Lie
//Bilde: Amanda M. Lie

Ressursgruppe – Eldreinssats i frivilligheten

resilient-seniorsx968.jpg

“Eldre som jobber frivillig har bedre psykisk og fysisk helse enn andre eldre.”

Viser en britisk studie som gikk fra 1996 til 2008, og fulgte 5000 husholdninger. Les mer på artikkelen til forskning.no.


Vi kan annonsere at Arena Oslo har blitt spurt og takket ja til deltakelse i ressursgruppen for eldreinnsats i frivlligheten. Prosjektet er en ny satsning i regi av Oslo Kommune.

I ressursgruppen sitter fagpersoner fra byrådsavdelinger, etater, bydeler, nøkkelpersoner fra organisasjoner og sammenslutninger som sentralt eldreråd, rådet for innvandrerorganisasjoner og aksjonsgrupper etc.

Mål og innretning på prosjektet:

Det 3-årige pilotprosjektet skal legge til rette for at langt flere eldre inviteres til å være frivillige gjennom nyskapende partnerskap med frivillige organisasjoner.

Satsingen bygger opp om byrådets mål om at Oslo skal være en aldersvennlig by det er godt å bli gammel i. Eldre er en viktig kraft for frivilligheten, samtidig er det for mange som ikke deltar. En av de største barrierene mot å gjøre frivillig arbeid er å stå utenfor sosiale nettverk som inviterer inn til frivillighet.

Oppgavene som er skissert for prosjektet kan brytes ned til tre hovedinnsatser:

• Kartlegging og medvirkning

• Utvikling og uttesting av pilottiltak i samarbeid med frivillige organisasjoner og tjenester

• Koordinering og kommunikasjon

«Dugnad for deltakelse».

Det har som mål å øke frivillig innsats og deltakelse blant eldre innbyggere over 60 år i Oslo. Det er satt av 750 000 kroner til formålet som en prøveordning i 2019. Søknadsfristen er 1. september. Les mer om tilskuddet her. Les mer om tilskudd til rekruttering av eldre til frivillighet

Les mer om hele prosjektet: her

//Tekst: Tormod J. Løken & Amanda M. Lie
//Bilde: Shutterstock

Big Data - Smarte Eventer - Smart by 

Eventer som konserter, kongresser, festivaler og sportsarrangementer er viktige produsenter av “grunner for å reise” – grunner for å komme til Oslo/destinasjonen. I en stadig mindre verden er det stadig viktigere å gi deltakere på eventene bedre opplevelser. Verdiøkning gjennom samspill med destinasjon er også en stadig viktigere del av opplevelsen. Oslo er en by med sterk utvikling, vekst og endring. «Bilfritt byliv», Hovinbyen og Kabelgata osv. Eventer representerer gode testarenaer – arenaer der en kan tilegne seg kunnskap og hente svar.

Big data-analyse frembringer verdifull innsikt i hvordan arrangører kan heve kundeopplevelsen og optimalisere samarbeidet med kommersielle partnere, samt bedre samspillet mellom event og destinasjon.

Big data vil gi verdifull innsikt når det gjelder mobilitet og "visitor management" for arrangørene.

Piloten: By:Larm

By:Larm var rammen for pilotprosjektet. By:Larm er satt sammen av et bransjeseminar på dagtid og en publikumsfestival på kveldstid. Festivalen på kvelden er spredd ut over flere lokasjoner i Oslo. I piloten har det vært vikitg å sette sammen et team av de viktigste aktørene til å gjennomføre en god pilot. Med høyskolen Kristiania som akademisk ressurs, Fluxloop på lokasjonsdata og data infrastruktur, Green Copper som app-leverandør, har vi et sterkt team og de beste forutsetningene for å tilegne god innsikt og et godt grunnlag for utformingen av et hovedprosjekt.

Kongress: Nor - Shipping 

Etter piloten gikk prosjektet direkte over i en fase der Nor-Shipping og kongress ble fokus. Nor-Shipping er et mega-event der det kommer mange tilreisende til Oslo - men vi vet ikke så mye om dem og hvordan de bruker Oslo i forbindelse med oppholdet sitt. 

Festival: ØYA-Festivalen

Med erfaringer fra By:Larm sto ØYA-festivalen for tur. Med flere aktører, økte målinger, tilgang på mer data vil det bli veldig spennende å se hva vi kan finne ut av. Analysen er akkurat i gang.

Vi gleder oss til å dele funnene med dere.

//Tekst: Tormod J. Løken & Amanda M. Lie

Experience Oslo – Klyngesamling

DSC_9976.JPG

Arena Oslo sin siste klyngesamling før sommerferien tok sted i lokalene til Rockefeller.

Etter halvåret med mye arbeid rundt Urban Future Global Conference (UFGC19) – miljøhovedstadens hovedarrangement, var det stor glede å få dele arbeidet vårt for klyngemedlemmene på et av våre fokusområder – Experience Oslo. Hvordan kan vi skape en bedre dynamikk i byen vår og gi besøkende en helhetlig og unik opplevelse av Oslo?

Vi jobbet tett med Urban Future (UFGC19) som arenaen for å jobbe ut flere av rammene våre. Når det gjelder ‘Experience Oslo’ fikk vi under Urban Futre; involvert medlemmer, skape et helhetlig bilde rundt konferansen med to kveldsarrangementer; ett på SALT, ett i Myntgata 2. I tillegg til hele etterfesten, en egen Oslo guide og mer. Summen av alle tiltakene brakte byen og bylivet nærmere de utenlandske deltakerne. Samtidig som dette også ga litt av konferansen tilbake til byen. Koblet byen på konferansen og konferansen på byen.

DSC_9982.JPG
DSC_9993.JPG
DSC_9995.JPG
DSC_0003.JPG

//Tekst: Tormod J. Løken & Amanda M. Lie
//Bilde: Amanda M. Lie

Oslofølelsen under Urban Future Global Conference


Da var miljøhovedstad-årets hovedarrangement over for denne gang. Urban Future Global Conference herjet i hele Oslo sentrum forrige uke. Future Built, med sitt 10-års jubileum i år, har vært den viktigste driveren for konferansens tilstedeværelse i Oslo i år, samt utarbeidet det faglige programmet sammen med Urban Future. Oslofølelsen ble skapt av Arena Oslo gjennom arrangement og et solid kulturprogram. I samarbeid med Future Built, Urban Future og med støtte fra Oslo kommune ble konferansen en enorm suksess.


Urban Future Global Conference

Urban Future er en stor internasjonal konferanse som tar for seg temaet bærekraftige byer; faktisk den største i Europa. Etterhvert som vi blir fler og mange flytter fra bygd til by, ligger svaret på en bærekraftig fremtid nettopp i byene som i dag står for hele 80% av klimagassutslippene. 70% av verdens avfall og 75% av energiforbruket. Hvordan vi strukturerer samfunnet for å bevare levestandarden samtidig som vi bevarer økosystemet er helt essensielt. Samtidig som vi gjennom den industrielle revolusjon har skapt enorm økonomisk vekst og høynet levestandarden, har baksiden av denne veksten vært ødeleggelse av naturen. Hvordan kan vi bevare veksten og levestandarden, samtidig som vi bevarer økosystemet? Må disse to delene stå i motsetning til hverandre? Klarer vi å skape en planet der metropolene ivaretar, og ikke ødelegger?

Vi tenker best når vi er fler. Menneskers evne til å samarbeide på et globalt nivå er årsaken til dagens miljøkatastrofer, men det er også løsningen. Skal vi reversere global oppvarming og ha insentiver for å bevare økosystemet, er vi nødt til å samarbeide, hele planeten, alle nasjoner, alle byene.

Det er nettopp derfor det er viktig at en konferanse som Urban Future eksisterer. Der byer får en plattform til å lære av hverandre og samarbeide. Urban Future Global Conference holdes i en ny by hvert år. Her møtes de viktigste aktørene og besluttningstakerne fra byer verden over og lærer av de beste for å skape den fremtiden vi alle ønsker.

Arena Oslo

Veldig ofte reiser profesjonelle arbeidstakere langveis på konferanser verden over i helt nye byer uten å faktisk få med seg byen og kulturlivet som er der. Konferansen kunne egentlig vært i hvilken som helst by. Siden denne konferansen handler om nettopp Oslo, så Urban Future og Future Built viktigheten av å koble på Oslos kulturliv og særpreg. Arena Oslo ble derfor hentet inn som partner til konferansen for å gjøre nettopp denne koblingen. Gi konferansen Oslofølelsen.

Etter mange foredrag og faglig påfyll er det viktig og inspirerende med sanseinntrykk ikke bare for hode, men også hjertet og mage.


Side Events

Hagefest i Myntgata 2

Tirsdag 21. Mai inviterte Bykuben til hagefest i Myntgata 2 for hele Oslo. Arrangementet som også fungerte som velkomst for Urban Future deltakerne. Dagen inneholdt dans, musikk, møbler fra renovasjonsetaten, food trucks og mer. Åpen og gratis for alle.
https://www.facebook.com/events/2641694575900799/

Salty Side Event by the Sea

Onsdag 22. Mai arrangerte Arena Oslo et offisielt side event for Urban Future på SALT. Kvelden inneholdt spennede foredrag og samtaler fra Cicero, C40 og EIC-Climate KIC, Oslo Arkitekturtriennale’s programlansering, DogA, Innovasjon Norge, Circular Norway og Rethinking Economics Norge. På SALT denne dagen var det også utstilt en ‘sneak peak’ av Bicycle Architecture Biennale, Global Enviros maskin som omdanner mat til gjødsel. I tillegg hadde støttegruppa for bevaring av Y-blokka stilt ut noen Y formede benker. Hele kvelden avsluttet med konsert fra Svømmebasseng. Arrangementet var åpent og gratis for alle.

https://www.facebook.com/events/936371313421338/

UFGC19 – Den offisielle etterfesten

Torsdag 23. Mai gikk den store offisielle etterfesten av stabelen i gamle Posthallen. Arena Oslo hadde æren av å arrangere denne festen. Maten og drikken ble servert av KöD restaurant. Det store hovednummeret var konsert med Fay Wildhagen. Videre stilte Olav Wiiburg som DJ. Av kunst inneholdt også festen fotoutstillingen “Fargelegg byen” av Andrea Gamst, samt en dystopisk film fra videokunstneren Noah Holt-Seeland.


Kulturinnslag

Vi har gjennom vårt miljø og våre samarbeidspartnere jobbet frem et kulturprogram i åpne byrom. Gjennom kulturmidler fra Oslo kommune har vi skapt og tilgjengeliggjort fantastiske kulturinnslag i de åpne byrommene rundt denne konferansen. Med alt fra pop up perfomance fra De Naive på Youngstorget, Fredrik Høyer sin poesi- og musikkgruppe på Folketeateret, Opera til Folket av Gjøril Songvoll, gatekunst som aktiveres av regn, spesialdesignede y-benker, konferanse og konsert med Svømmebasseng på Salt, har vi virkelig vist frem et bredt spekter av Oslos rike kulturliv.

Kunstnere på konferansen

Arena Oslo har også vært ansvarlig for kulturlivet både på åpningen på folketeateret tirsdag 21. Mai, samt avsluttningen torsdag 23. Mai. Takk til fantastisk live jazz fra Oslo Swingers Club. Spennende slampoesi av Fredrik Høyer. Fantastisk hip hop fra the Juice Crew. Og sist men ikke minst, opera til folket Gjøril Songvoll! Vi ser hvor viktig kultur er i et samfunn.

Arena Oslo har lært og vokst mye på dette samarbeidet og dette prosjektet. Det vil komme beskrivelser som går mer i dybden på metodikken og prosjektet i sin helhet.

Vi vil fortsette å jobbe mot å gjøre Oslo til en smartere og bedre by for arrangementer, kulturlivet og den kreative næringen!


// Bilder og tekst av Martin Hagen & Amanda Lie

Finansieringsordninger

you-x-ventures-1439463-unsplash.jpg

Hei medlemmer av Arena Oslo – The Smart Event City

Ideer skal ikke ligge i en skuff, du bør få liv og gi næringsutbytte og begeistring. I dette brevet finner dere en oversikt over finansieringstilbud som er tilgjengelig for dere å søke på. Se gjennom de ulike tilbudene og vurder om dere har ideer som trenger/fortjener finansiering. Som dere ser er det nå to finansieringsutlysninger som går direkte på kreative næringer og reiseliv - det er oss!

Ta kontakt med Tormod eller Einar om dere vil diskutere ideer, sparre om koblinger med andre medlemmer, struktur av søknader eller andre bidrag. Vi gleder oss til høre om prosjektene deres!

Finansieringstilbudene

Innovasjonsrammen – Tidligfase innovasjonssamarbeid mellom klyngebedrifter 
Formålet med Innovasjonsrammen er å stimulere SMB i klynger til å samarbeide om innovasjonsprosjekter i en tidlig fase. NB! Det er klynger som er tatt opp i Norwegian Innovation Clusters-programmet, samt operative klynger med NCE-status som kan benytte ordningen. Frist for innmelding av bedriftsprosjekter er 03.05.2019. Les mer her 

Omstillingsmotor – Digitalt kompetanseløft  
“Klyngene som omstillingsmotor” videreføres i 2019 under navnet “Digitalt kompetanseløft”. Små- og mellomstore bedrifter som benytter Digitalt kompetanseløft kan nå få en finansiell støtte på inntil 50% (tidligere var det maksimalt 35%). Det er også utviklet et nytt tilbud til klynger, bedriftsnettverk og andre bedriftsgrupperinger. Les mer herLes mer om hele ordningen her 

Nettverk for kreative næringer og reiseliv
Det er to egne utlysninger rettet mot nettverk for kreative næringer; forprosjekt for bedriftsnettverk og klynger. Kreative næringer omfatter næringsvirksomhet basert på fremstilling av kulturelle uttrykk som arkitektur, dataspill, design, film, litteratur, musikk og utøvende kunst. 

Forprosjekt bedriftsnettverk, øremerket kreativ næring og reiseliv
Innovasjon Norge tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske samarbeid med langsiktig perspektiv, for utvikling av nye markedsmuligheter i samarbeid med andre bedrifter. Forprosjektet bedriftsnettverk omfatter utvikling av en felles strategi og forretningsplan for hovedprosjekt. Merk! Første søknadsfrist er 2. mai 2019 (neste mulighet er 2. oktober 2019). Les mer her 

Forprosjekt klynger, øremerket kreativ næring og reiseliv
Innovasjon Norge tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger. Forprosjektet klynger har som mål å legge grunnlag for det videre samarbeidet og avklare avtaler, strategi og målsetning. For denne ordningen er det løpende søknadsfrist. Et forprosjekt løper typisk over en periode på mellom seks til tolv måneder. Les mer her  

Innovasjon og samarbeid – Seminar og workshop

IMG_98752.jpg

Torsdag 17. Januar holdt Arena Oslo sin tredje klyngesamling på Ullevaal Stadion.

– Seminar og workshop om støtte, tilskuddsordninger og samarbeid for økt innovasjon.

Arena Oslo er en klynge med formål å drive frem innovative løsninger for reiseliv- og eventnæring i Oslo.
Klyngen består av mange fantastiske medlemmer som gjør mye bra. Mange har gode ideer til utvikling og innovasjon, men har verken tid, ressurser eller kompetanse til å søke om midler til utvikling og igangsetting.

Flere av støtte- og tilskuddsordningene som finnes pr. i dag er til for å stimulere til økt innovasjon, digital omstilling og økt samarbeid.

I tillegg er mange av ordningene til for klynger og klyngemedlemmer. Flere verdsetter privat offentlige samarbeid og flere ordninger krever FoU samarbeid (dere er FoU eller i klynge med flere FoU institusjoner). Det ligger derfor tilrette at klyngemedlemmer har en god mulighet til å søke og få midler.

Med økt fokus på samarbeid innad i klyngen har vi troen på at flere kan få de midlene som trengs til å få fart på de gode ideene!

Vårt mål med denne workshopen var å bidra til mer samarbeid innad i klyngen, samt kompetanseheving rundt tilskudds- og støtteordninger generelt.

IMG_9861.jpg
IMG_9866.jpg
IMG_9886.jpg

Takk til Ullevaal Stadion for lokasjon og oppverting. Og takk til Forskningsrådet og Innovasjon Norge som snakket om ulike muligheter, tips og råd.

Og til slutt, takk til medlemmene for oppmøte og innsats!


//Foto og tekst: Amanda Lie

Bærekraft, Buzz eller vitalt - seminar og workshop

IMG_9766.JPG

Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019, og prosjektleder Anita Trosdahl presenterte Oslos planer for miljøhovedstadsåret 2019, hvordan man gjennom året ønsker å skape konkrete og langsiktige verdier for Oslo, i tillegg til å fortelle om hvordan alle Oslos næringslivsaktører kan bli med og en del av denne markeringen.

Videre fikk vi en innføring i den sirkulære økonomien, ledet av Cathrine Barth, leder for Circular Norway bevegelsen, og hvordan en sirkulær forståelse av ressurser og økonomi er en viktig del av det grønne skiftet som hele Norges økonomi skal inn i.

Linnéa Svensson fra Greener Events ga oss et innblikk i arbeidet som er gjort med bærekraft i arrangementer i Norge og hvem som er best case, i tillegg til å legge fram hvorfor er miljøsertifisering viktig og nyttig. Hun presenterte videre et kort overblikk over ulike relevante sertifiseringer, samt styrker og svakheter rundt disse.

Avslutningsvis ble det holdt en workshop der vi drøftet problemstillinger relevante for klyngen.

//Skrevet av Stian Olsen
//Bilder av Amanda M. Lie

Bærekraftbefaring på Øyafestivalen

Styremedlem for Øyafestivalen, Linn Lunder, viste oss hvordan Øya har rigget seg for å klare å ha en sterk fokus og gjennomføringsevne når det gjelder å ta vare på miljø, samtidig som de leverer en musikkfestival i verdensklasse. Vi fikk også høre fra miljøsjef Cathrine Røsseland hvordan Øya jobber med sin miljøsatsing, samt sett deres miljøstasjon, hvor hvor nærmere 50 tonn søppel håndsorteres i 15 fraksjoner - og matområdet, hvor 70 000 publikummere får servert økologisk, grønnsaksorientert lokalmat.

bærekraftbefaring+øya.JPG

Relevant data seminar og workshop

Hvilke data er trenger vi for å utløse flere midler? Hvilken data gir anvendbar innsikt? Hvilken data gjør at vi kan levere bedre eventer? Hvilken data gjør at vi kan selge flere billetter? Hvilken data trenger vi for å levere bedre kundeopplevelser, og hvilken data trenger Oslo Kommune for å bedre grunnlaget for beslutninger? Dette er blant spørsmålene som ble drøftet i seminaret hvor relevant data var tema.

data+workshop.JPG