Oslofølelsen under Urban Future Global Conference


Da var miljøhovedstad-årets hovedarrangement over for denne gang. Urban Future Global Conference herjet i hele Oslo sentrum forrige uke. Future Built, med sitt 10-års jubileum i år, har vært den viktigste driveren for konferansens tilstedeværelse i Oslo i år, samt utarbeidet det faglige programmet sammen med Urban Future. Oslofølelsen ble skapt av Arena Oslo gjennom arrangement og et solid kulturprogram. I samarbeid med Future Built, Urban Future og med støtte fra Oslo kommune ble konferansen en enorm suksess.


Urban Future Global Conference

Urban Future er en stor internasjonal konferanse som tar for seg temaet bærekraftige byer; faktisk den største i Europa. Etterhvert som vi blir fler og mange flytter fra bygd til by, ligger svaret på en bærekraftig fremtid nettopp i byene som i dag står for hele 80% av klimagassutslippene. 70% av verdens avfall og 75% av energiforbruket. Hvordan vi strukturerer samfunnet for å bevare levestandarden samtidig som vi bevarer økosystemet er helt essensielt. Samtidig som vi gjennom den industrielle revolusjon har skapt enorm økonomisk vekst og høynet levestandarden, har baksiden av denne veksten vært ødeleggelse av naturen. Hvordan kan vi bevare veksten og levestandarden, samtidig som vi bevarer økosystemet? Må disse to delene stå i motsetning til hverandre? Klarer vi å skape en planet der metropolene ivaretar, og ikke ødelegger?

Vi tenker best når vi er fler. Menneskers evne til å samarbeide på et globalt nivå er årsaken til dagens miljøkatastrofer, men det er også løsningen. Skal vi reversere global oppvarming og ha insentiver for å bevare økosystemet, er vi nødt til å samarbeide, hele planeten, alle nasjoner, alle byene.

Det er nettopp derfor det er viktig at en konferanse som Urban Future eksisterer. Der byer får en plattform til å lære av hverandre og samarbeide. Urban Future Global Conference holdes i en ny by hvert år. Her møtes de viktigste aktørene og besluttningstakerne fra byer verden over og lærer av de beste for å skape den fremtiden vi alle ønsker.

Arena Oslo

Veldig ofte reiser profesjonelle arbeidstakere langveis på konferanser verden over i helt nye byer uten å faktisk få med seg byen og kulturlivet som er der. Konferansen kunne egentlig vært i hvilken som helst by. Siden denne konferansen handler om nettopp Oslo, så Urban Future og Future Built viktigheten av å koble på Oslos kulturliv og særpreg. Arena Oslo ble derfor hentet inn som partner til konferansen for å gjøre nettopp denne koblingen. Gi konferansen Oslofølelsen.

Etter mange foredrag og faglig påfyll er det viktig og inspirerende med sanseinntrykk ikke bare for hode, men også hjertet og mage.


Side Events

Hagefest i Myntgata 2

Tirsdag 21. Mai inviterte Bykuben til hagefest i Myntgata 2 for hele Oslo. Arrangementet som også fungerte som velkomst for Urban Future deltakerne. Dagen inneholdt dans, musikk, møbler fra renovasjonsetaten, food trucks og mer. Åpen og gratis for alle.
https://www.facebook.com/events/2641694575900799/

Salty Side Event by the Sea

Onsdag 22. Mai arrangerte Arena Oslo et offisielt side event for Urban Future på SALT. Kvelden inneholdt spennede foredrag og samtaler fra Cicero, C40 og EIC-Climate KIC, Oslo Arkitekturtriennale’s programlansering, DogA, Innovasjon Norge, Circular Norway og Rethinking Economics Norge. På SALT denne dagen var det også utstilt en ‘sneak peak’ av Bicycle Architecture Biennale, Global Enviros maskin som omdanner mat til gjødsel. I tillegg hadde støttegruppa for bevaring av Y-blokka stilt ut noen Y formede benker. Hele kvelden avsluttet med konsert fra Svømmebasseng. Arrangementet var åpent og gratis for alle.

https://www.facebook.com/events/936371313421338/

UFGC19 – Den offisielle etterfesten

Torsdag 23. Mai gikk den store offisielle etterfesten av stabelen i gamle Posthallen. Arena Oslo hadde æren av å arrangere denne festen. Maten og drikken ble servert av KöD restaurant. Det store hovednummeret var konsert med Fay Wildhagen. Videre stilte Olav Wiiburg som DJ. Av kunst inneholdt også festen fotoutstillingen “Fargelegg byen” av Andrea Gamst, samt en dystopisk film fra videokunstneren Noah Holt-Seeland.


Kulturinnslag

Vi har gjennom vårt miljø og våre samarbeidspartnere jobbet frem et kulturprogram i åpne byrom. Gjennom kulturmidler fra Oslo kommune har vi skapt og tilgjengeliggjort fantastiske kulturinnslag i de åpne byrommene rundt denne konferansen. Med alt fra pop up perfomance fra De Naive på Youngstorget, Fredrik Høyer sin poesi- og musikkgruppe på Folketeateret, Opera til Folket av Gjøril Songvoll, gatekunst som aktiveres av regn, spesialdesignede y-benker, konferanse og konsert med Svømmebasseng på Salt, har vi virkelig vist frem et bredt spekter av Oslos rike kulturliv.

Kunstnere på konferansen

Arena Oslo har også vært ansvarlig for kulturlivet både på åpningen på folketeateret tirsdag 21. Mai, samt avsluttningen torsdag 23. Mai. Takk til fantastisk live jazz fra Oslo Swingers Club. Spennende slampoesi av Fredrik Høyer. Fantastisk hip hop fra the Juice Crew. Og sist men ikke minst, opera til folket Gjøril Songvoll! Vi ser hvor viktig kultur er i et samfunn.

Arena Oslo har lært og vokst mye på dette samarbeidet og dette prosjektet. Det vil komme beskrivelser som går mer i dybden på metodikken og prosjektet i sin helhet.

Vi vil fortsette å jobbe mot å gjøre Oslo til en smartere og bedre by for arrangementer, kulturlivet og den kreative næringen!


// Bilder og tekst av Martin Hagen & Amanda Lie

Finansieringsordninger

you-x-ventures-1439463-unsplash.jpg

Hei medlemmer av Arena Oslo – The Smart Event City

Ideer skal ikke ligge i en skuff, du bør få liv og gi næringsutbytte og begeistring. I dette brevet finner dere en oversikt over finansieringstilbud som er tilgjengelig for dere å søke på. Se gjennom de ulike tilbudene og vurder om dere har ideer som trenger/fortjener finansiering. Som dere ser er det nå to finansieringsutlysninger som går direkte på kreative næringer og reiseliv - det er oss!

Ta kontakt med Tormod eller Einar om dere vil diskutere ideer, sparre om koblinger med andre medlemmer, struktur av søknader eller andre bidrag. Vi gleder oss til høre om prosjektene deres!

Finansieringstilbudene

Innovasjonsrammen – Tidligfase innovasjonssamarbeid mellom klyngebedrifter 
Formålet med Innovasjonsrammen er å stimulere SMB i klynger til å samarbeide om innovasjonsprosjekter i en tidlig fase. NB! Det er klynger som er tatt opp i Norwegian Innovation Clusters-programmet, samt operative klynger med NCE-status som kan benytte ordningen. Frist for innmelding av bedriftsprosjekter er 03.05.2019. Les mer her 

Omstillingsmotor – Digitalt kompetanseløft  
“Klyngene som omstillingsmotor” videreføres i 2019 under navnet “Digitalt kompetanseløft”. Små- og mellomstore bedrifter som benytter Digitalt kompetanseløft kan nå få en finansiell støtte på inntil 50% (tidligere var det maksimalt 35%). Det er også utviklet et nytt tilbud til klynger, bedriftsnettverk og andre bedriftsgrupperinger. Les mer herLes mer om hele ordningen her 

Nettverk for kreative næringer og reiseliv
Det er to egne utlysninger rettet mot nettverk for kreative næringer; forprosjekt for bedriftsnettverk og klynger. Kreative næringer omfatter næringsvirksomhet basert på fremstilling av kulturelle uttrykk som arkitektur, dataspill, design, film, litteratur, musikk og utøvende kunst. 

Forprosjekt bedriftsnettverk, øremerket kreativ næring og reiseliv
Innovasjon Norge tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske samarbeid med langsiktig perspektiv, for utvikling av nye markedsmuligheter i samarbeid med andre bedrifter. Forprosjektet bedriftsnettverk omfatter utvikling av en felles strategi og forretningsplan for hovedprosjekt. Merk! Første søknadsfrist er 2. mai 2019 (neste mulighet er 2. oktober 2019). Les mer her 

Forprosjekt klynger, øremerket kreativ næring og reiseliv
Innovasjon Norge tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger. Forprosjektet klynger har som mål å legge grunnlag for det videre samarbeidet og avklare avtaler, strategi og målsetning. For denne ordningen er det løpende søknadsfrist. Et forprosjekt løper typisk over en periode på mellom seks til tolv måneder. Les mer her  

Innovasjon og samarbeid – Seminar og workshop

IMG_98752.jpg

Torsdag 17. Januar holdt Arena Oslo sin tredje klyngesamling på Ullevaal Stadion.

– Seminar og workshop om støtte, tilskuddsordninger og samarbeid for økt innovasjon.

Arena Oslo er en klynge med formål å drive frem innovative løsninger for reiseliv- og eventnæring i Oslo.
Klyngen består av mange fantastiske medlemmer som gjør mye bra. Mange har gode ideer til utvikling og innovasjon, men har verken tid, ressurser eller kompetanse til å søke om midler til utvikling og igangsetting.

Flere av støtte- og tilskuddsordningene som finnes pr. i dag er til for å stimulere til økt innovasjon, digital omstilling og økt samarbeid.

I tillegg er mange av ordningene til for klynger og klyngemedlemmer. Flere verdsetter privat offentlige samarbeid og flere ordninger krever FoU samarbeid (dere er FoU eller i klynge med flere FoU institusjoner). Det ligger derfor tilrette at klyngemedlemmer har en god mulighet til å søke og få midler.

Med økt fokus på samarbeid innad i klyngen har vi troen på at flere kan få de midlene som trengs til å få fart på de gode ideene!

Vårt mål med denne workshopen var å bidra til mer samarbeid innad i klyngen, samt kompetanseheving rundt tilskudds- og støtteordninger generelt.

IMG_9861.jpg
IMG_9866.jpg
IMG_9886.jpg

Takk til Ullevaal Stadion for lokasjon og oppverting. Og takk til Forskningsrådet og Innovasjon Norge som snakket om ulike muligheter, tips og råd.

Og til slutt, takk til medlemmene for oppmøte og innsats!


//Foto og tekst: Amanda Lie

Bærekraft, Buzz eller vitalt - seminar og workshop

IMG_9766.JPG

Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019, og prosjektleder Anita Trosdahl presenterte Oslos planer for miljøhovedstadsåret 2019, hvordan man gjennom året ønsker å skape konkrete og langsiktige verdier for Oslo, i tillegg til å fortelle om hvordan alle Oslos næringslivsaktører kan bli med og en del av denne markeringen.

Videre fikk vi en innføring i den sirkulære økonomien, ledet av Cathrine Barth, leder for Circular Norway bevegelsen, og hvordan en sirkulær forståelse av ressurser og økonomi er en viktig del av det grønne skiftet som hele Norges økonomi skal inn i.

Linnéa Svensson fra Greener Events ga oss et innblikk i arbeidet som er gjort med bærekraft i arrangementer i Norge og hvem som er best case, i tillegg til å legge fram hvorfor er miljøsertifisering viktig og nyttig. Hun presenterte videre et kort overblikk over ulike relevante sertifiseringer, samt styrker og svakheter rundt disse.

Avslutningsvis ble det holdt en workshop der vi drøftet problemstillinger relevante for klyngen.

//Skrevet av Stian Olsen
//Bilder av Amanda M. Lie

Bærekraftbefaring på Øyafestivalen

Styremedlem for Øyafestivalen, Linn Lunder, viste oss hvordan Øya har rigget seg for å klare å ha en sterk fokus og gjennomføringsevne når det gjelder å ta vare på miljø, samtidig som de leverer en musikkfestival i verdensklasse. Vi fikk også høre fra miljøsjef Cathrine Røsseland hvordan Øya jobber med sin miljøsatsing, samt sett deres miljøstasjon, hvor hvor nærmere 50 tonn søppel håndsorteres i 15 fraksjoner - og matområdet, hvor 70 000 publikummere får servert økologisk, grønnsaksorientert lokalmat.

bærekraftbefaring+øya.JPG

Relevant data seminar og workshop

Hvilke data er trenger vi for å utløse flere midler? Hvilken data gir anvendbar innsikt? Hvilken data gjør at vi kan levere bedre eventer? Hvilken data gjør at vi kan selge flere billetter? Hvilken data trenger vi for å levere bedre kundeopplevelser, og hvilken data trenger Oslo Kommune for å bedre grunnlaget for beslutninger? Dette er blant spørsmålene som ble drøftet i seminaret hvor relevant data var tema.

data+workshop.JPG