THE SMART EVENT CITY

Arena Oslo er en næringsutviklende klynge med nåværende 46 medlemmer. 
Klyngen er et aktivt nettverk som skal bidra til økt samarbeid på tvers av næringer, kunnskapsdeling, innovasjon og bærekraft. Slagordet beskriver formålet til bedriften; The Smart Event City, og skal gjøre byen smartere ved å identifisere muligheter og utvikle Oslo som eventby.  

 
 

Nyhetssaker