FRILI – En ny plattform for frivillige.

 

Vi fortsetter arbeidet med utviklingen av et system for frivillige til sportsarrangementer, festivaler og lignende. Et behov og en oppgave som har vært fokusert siden start og formulert i Arena Oslo søknaden.

Hva er prosjektet.

Arena Oslo ga utviklingen av denne tjenesten i skoleoppgave til første års masterstudenter i tjenestedesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo – AHO. De skrev denne oppgaven for oss i høst. Studentarbeidet er sterkt og viser hvilken energi vi har tilgang på i Arena Oslo. Nå er vi en fase der vi jobber med flere søknader for å fortsette utviklingen av en slik plattform.

Rekruttering og håndtering av frivillige er en stadig større utfordring for de som arrangerer større arrangementer. Utviklingen av en slik plattform vil ikke bare bidra til å tilgjengeliggjøre frivillige på tvers av aktører, men også gi individene og selskapene unike goder. Det vil være en plattform som styrker tillitsforholdet mellom arrangør og frivillige. Blant annet gjennom å sette fokus på å bevisstgjøre og tilrettelegge for at innsatsen kommer på CV (at unge får en referanse og erfaring), og derav også mer utbytte av kunnskap- og ferdighetsutvikling. En plattform som legger til rette for bedre måling av innsats-timer og utvikling av incentivordninger basert på faktisk innsats. En plattform som kan belønne frivillige gjennom et lojalitetsprogram med en dypere mening og høyere sosial verdi enn kredittkort (noe vi mener vil være med å gjøre dette kommersiell verdifullt for aktører å bidra til).

Det er nå flere støtte- og tilskuddsordninger vi utformer søknader for – dette prosjektet er sentralt for Arena Oslo og viktig for Oslo.

Vi er veldig glade for at flere av dere var aktive i, og delte av dere selv i den oppgaven for AHO studentene!

Hvorfor ny frivillig-tjeneste?

  • Bidra med sosial innovasjon og sosial integrasjon.

  • Utvikle fremtidige service arbeidere.

  • Være med på å lage noe med nasjonal / internasjonalt potensial.

  • Redusere kostnader – oppnå stordriftsfordeler.

  • Utvikle felles e-læring og oppfølging av frivillige.

  • Skape en fellesskapsfølelse for frivillige.

  • Kvalifisert og felles innsats for rekruttering.


Bærekraft: People , profit and planet.


Frivillig under Urban Future Global Conference!

Urban Future Global Conference er Europas største konferanse for CityChangers. De store byene i verden vokser og fraflyttingen fra de mindre byene øker. Verden er avhengig av smartere og mer bærekraftige løsninger for den urbane fremtiden.

Om du eller noen du kjenner er interessert i å være frivillig under et av hovedarrangementene til European Green Capital 2019, meld deg på! Ordningen er lagt opp slik at frivillige vil jobbe én dag under konferansen, og delta som deltager de andre to dagene.

Les mer her: https://www.urban-future.org/get-involved/

UFGC19_OSLO-870x617.jpg