Chain of events

A streetfood approach to the cultural event

 

Chain of events er et samarbeidsprosjekt mellom Arena Oslo, Arkitekthøyskolen Oslo, Oslo konserthus og the Royal Thai Embassy. Design studenter fra AHO, Arkitektur- og designhøgkolen i Oslo, og 11 studenter fra Chulalongkorn University i Bangkok skapte et innovativt event i Oslo by fra 29 Mai til 2 Juni. Med bare 4 dager gikk studentene fra utdeling av brief til gjennomføring av prosjektet. Studentene brukte Oslo sitt rike kulturliv som case deriblant ved hjelp av musikk, kunst, litteratur og kulturell historie som inspirasjon til sin leveranse i prosjektet.

Formålet med prosjektet var å se hva studentengasjement kan bidra til i Oslo by, og få et praktisk innblikk i hvordan service design og interaksjonsdesign kan bidra til å skape og inspirere. Prosjektet utforsket de kulturelle institusjonene sine fremtidige roller gjennom fokus på kontraster sett igjennom øyene på et street food perspektiv. Street food er demokratisk, levende, tilgjengelig og billig mat som bare øker og øker i etterspørsel. I studentenes arbeid ved å sette det tradisjonelle slik som Konserthuset opp mot det utradisjonelle slik som street food så synliggjør dette fremtidige muligheter og samarbeid. Prosjektet ga innsikt i hvordan kulturlivet til fremtidens byer kan se ut, og hva som skjer med den opplevelsen vi har av kultur i dag om vi endrer måten det serveres på.

Gjennomføringen av «Chain of events» foregikk på Oslo Konserthus som sørget for rammene til prosjektet og stilte Røverstaden til AHO sin disposisjon. Fra AHO var Einar Sneve Martinussen, PhD Fagleder Interaksjonsdesign og Leder for forskningsprosjektet Digitalt Byliv sammen med førsteamanuensis Ted Matthews Fagleder Tjenestedesign. Den unike sammensetningen av samarbeidspartnere som brakte kunstneriske, faglige og praktiske ressurser til borde førte til en spennende innsikt og samarbeidsprosjekt.

IMG_2656.JPG

“What a great idea this event was! Creative, cultural pop-up tasters of Oslo presented by an international mix of students in one place. I’m both impressed and inspired. Welcome back soon!”


— Jørgen Roll - CEO Oslo Konserthus