Ønsker din bedrift å være en del av arbeidsgruppen for verdisynlighet av eventer i Oslo?

HVEM KAN BLI MED? 

Verdibidraget til Oslo gjennom alle de arrangementene som skjer i byen er lite synlig. Manglende synlighet kommer av manglende målinger og inkonsekvente målinger. Arena Oslo vil sammen med Oslo Kommune og næring vil jobbe frem en metode, modell eller platform for bruk til måling.

Deltakere: BI Handelshøyskolen, Oslo Kommune (Byråd for Kultur Idrett og frivillighet, Byråd for Næring og eierskap og smart oslo), Øya festivalen, Holmenkollen skifest, Atomic Soul As

 

MELD DIN INTERESSE HER, så tar vi kontakt