The Smart Event City

Arena Oslo er en næringsutviklende klynge med nåværende 46 medlemmer. Klyngen er et aktivt nettverk som skal bidra til økt samarbeid på tvers av næringer, kunnskapsdeling, innovasjon og bærekraft. Slagordet beskriver formålet til bedriften; The Smart Event City, og skal gjøre byen smartere ved å identifisere muligheter og utvikle Oslo som eventby.

 
 
 

Nyhetssaker

 
 

ARENA OSLO / org nr. 963 444 516

nic_klynger_logo_positiv_arena.png
nic_klynger_logo_positiv_nic-main.png